Muối giảm eo

    120 80

    Muối thuốc đặc biệt, khắc tinh của các loại mỡ bụng, hiệu quả, nhẹ nhõm ngay từ lần đầu sử dụng