Thuốc Hoàn khớp

    100 90

    Thuốc của bệnh viện y học cổ truyền quân đội, đặc trị các bệnh xương khớp. Dùng theo chỉ định của bác sỹ